Avarda oma meeli

Meie koolitatud terapeudid

American Board of Hypnotherapy, maailma suurim hüpnotisööre koondav organisatsioon, andis 2018.aastal Maris Saarele ja Tru Me koolile loa koolitada, kontrollida ja eksamineerida antud organisatsiooni poolt hüpnotisööre ning anda välja nende poolt tunnistatud sertifikaat.
ABH membership: H35805
Koolitusi viib koos Maris Saarega läbi ABH liige ja Master Practitioner Siim Sildoja.
ABH membership: H35847

Marissa Ra OÜ on registreeritud täiskasvanute täiendkoolituse asutusena
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr: 201305

Lend lõpetas juulis 2018
* Eda Konts, tunnistus nr 1, Tartu, Lõuna-Eesti, edakonts@gmail.com, 5126755
* Kristi Vahter, tunnistus nr 2. Tallinn, www.toelinemina.ee
* Kaie Toomet, tunnistus nr 3, Tallinn, kaie.toomet@gmail.com, 5206413
* Diana Sarapuu, tunnistus nr 4, Tallinn, diana.pipi.sarapuu@gmail.com https://www.facebook.com/diana.sarapuu, 55628415
* Saale Kaasla, tunnistus nr 5, Tartu, saale.kaasla@gmail.com
* Marvi Wilson, tunnistus nr 6
* Kaia Teek, tunnistus nr 7, Tallinn, kaiateek@online.ee, 520 9080
* Katrin Mets, tunnistus nr 8, Tallinn-Keila, katrin.mets@hotmail.com, 5511 955
* Terje Rannaääre, tunnistus nr 9, Tallinn, rterje@gmail.com, 58031638
* Jaanika Bahval, tunnistus nr 10
* Enn Peil, tunnistus nr 11
* Astra Colli, tunnistus nr 12, Colli.astra@gmail.com
* Kristel Rannaääre, tunnistus nr 13