Avarda oma meeli

Meie koolitatud terapeudid

American Board of Hypnotherapy, maailma suurim hüpnotisööre koondav organisatsioon, andis 2018.aastal Maris Saarele ja Tru Me koolile loa koolitada, kontrollida ja eksamineerida antud organisatsiooni poolt hüpnotisööre ning anda välja nende poolt tunnistatud sertifikaat.
ABH membership: H35805
Koolitusi viib koos Maris Saarega läbi ABH liige ja Master Practitioner Siim Sildoja.
ABH membership: H35847

Marissa Ra OÜ on registreeritud täiskasvanute täiendkoolituse asutusena
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr: 201305

Lend lõpetas juulis 2018
* Eda Konts, tunnistus nr 1, Tartu, Lõuna-Eesti, edakonts@gmail.com, 5126755
Eksam läbitud edukalt, luba praktiseerida olemas
* Kristi Vahter, tunnistus nr 2. Tallinn, www.toelinemina.ee (lapsehoolduspuhkusel kuni aprill 2019)
Eksam läbitud edukalt, luba praktiseerida olemas
* Kaie Toomet
* Diana Sarapuu
* Saale Kaasla, tunnistus nr 5, Tartu, saale.kaasla@gmail.com
Eksam läbitud edukalt, luba praktiseerida olemas
* Marvi Wilson, tunnistus nr 6
Eksam läbitud edukalt, luba praktiseerida olemas
* Kaia Teek
Eksam läbitud edukalt, luba praktiseerida olemas 
* Katrin Mets
* Terje Rannaääre, tunnistus nr 9, Tallinn, rterje@gmail.com, 58031638
Eksam läbitud edukalt, luba praktiseerida olemas
* Jaanika Bahval, tunnistus nr 10
* Enn Peil, tunnistus nr 11
* Astra Colli, tunnistus nr 12, Colli.astra@gmail.com
Eksam läbitud edukalt, luba praktiseerida olemas
* Kristel Rannaääre, tunnistus nr 13
Eksam läbitud edukalt, luba praktiseerida olemas 


Lend lõpetas oktoobris 2018
*Ada Kiipus, tunnistus nr 17. Tallinn, ada.kiipus@gmail.com, 56625425
Eksam läbitud edukalt, luba praktiseerida olemas
*Avo Kruuse
*Britta Sööt
*Enely Lumiste
*Kaire Lohk
*Kaja Mõts, tunnistus nr 22. Tallinn, Tartu, Valga, Otepää. kajamots@hot.ee
Eksam läbitud edukalt, luba praktiseerida olemas
*Kersti Laansoo
*Merle Meitus
*Merliin Kookmaa, tunnistus nr 19.
Eksam läbitud edukalt, luba praktiseerida olemas